Jens nya

Enligt Karl-Erik Mattson i Hudik: "En stilfull och elegant gosse med klangtalang vars intention är att behaga sin ägare och på bästa sätt  förvalta dennes anslag till största glädje och belåtenhet. "

Och jag kan bara hålla med tilläggas bör att det är europeisk gran i locket, ostindisk jakaranda på sidor och i botten samt en hals i mahogny.